Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển máy lạnh EW181Y-12vdc_Anh em chạy xe Cont lạnh nên xem.


  Ngày đăng
  Cách cài đặt này tương tự như model 988 Bằng cách nhấn giữ phím SET khoảng 6 giây cho tới khi màn hình hiển thị HC, sau đó dùng phím mũi tên lên hoặc xuống [▲] [▼] để thay đổi qua lại các chức năng: HC; LS; H5; Pt; CA; d.
  Chức năng HC (chức năng điều khiển): Chức năng này gồm 2 lựa chọn sẽ là chọn làm lạnh (cooling) với C và lựa chọn làm nóng (heating) với H. Khi màn hình hiển thị HC, nhấn giữ đồng thời phím SET và Up - phím mũi tên lên [▲] hoặc Down - phím mũi tên xuống [▼] để chọn chức năng tương ứng là H (dùng cho hệ thống làm nóng) hoặc C (dùng cho hệ thống làm lạnh). Mặc định trên bộ điều khiển EW-181H sẽ là C.
  Chức năng L5 (cài đặt cảnh báo quá giới hạn dưới từ - 45°C đến nhiệt độ cài đặt - 1): Với chức năng này, màn hình hiển thị L5, nhấn giữ đồng thời phím SET và Up - phím mũi tên lên [▲] hoặc Down - phím mũi tên xuống [▼] để thay đổi giá trị. Mặc định là của bộ điều khiển sẽ là -45°C.
  Chức năng H5 (cài đặt cảnh báo quá giới hạn trên từ nhiệt độ cài đặt + 1 đến 80°C): Màn hình hiển thị H5, nhấn giữ đồng thời phím SET và Up - phím mũi tên lên [▲] hoặc Down - phím mũi tên xuống [▼] để thay đổi giá trị. Mặc định là của bộ điều khiển là 80°C.
  Chẳng hạn ta cần chỉnh H5 về 22, thì bắt đầu nhấn giữ phím SET - lên HC, bỏ tay ra khỏi phím SET và phím mũi tên lên [▲] hoặc phím mũi tên xuống [▼] để về H5, nhấn giữ phím SET đồng thời nhấn phím mũi tên xuống [▼] tới khi đồng hồ về 20 là hoàn tất, sau đó thả tay chờ màn hình hiển thị nhảy về nhiệt độ hiện tại.
  Chức năng Pt (cài đặt thời gian trễ): Màn hình EW-181H sẽ hiển thị Pt, nhấn giữ đồng thời phím SET và Up - phím mũi tên lên [▲] hoặc Down - phím mũi tên xuống [▼] để thay đổi giá trị từ 0 đến 5 phút. Mặc định ban đầu sẽ là 1 phút.
  Chức năng CA (cài đặt bù trừ nhiệt độ - hiệu chuẩn nhiệt độ): Màn hình hiển thị CA, nhấn giữ đồng thời phím SET và Up - phím mũi tên lên [▲] hoặc Down - phím mũi tên xuống [▼] để thay đổi giá trị từ -15°C đến +15°C. Mặc định là 0°C.
  Chức năng d (cài đặt tham số bù trừ so sánh với nhiệt độ cài đặt): Màn hình đồng hồ nhiệt hiển thị d, nhấn giữ đồng thời phím SET và Up - phím mũi tên lên [▲] hoặc Down - phím mũi tên xuống [▼] để thay đổi giá trị từ 1°C đến 15°C. Mặc định ban đầu là 2°C.

  0 Nhận xét

  Bài đăng mới nhất