Combo hẹn giờ bật tắt xả đá ép & bật tắt máy lạnh, sử dụng cho máy lạnh còn tự động - TPVlog


    Ngày đăng
    Riêng chức năng xả đá ép sử dụng được cho chế độ chạy cơ luôn nha ae. Cần thêm thông tin chi tiết ae cứ liên lạc với mình.

    0 Nhận xét

    Bài đăng mới nhất